Projektus var atbalstīt

1. Pa tālruni – 9000 6765

(zvana cena 4,27 €).

2. Ar maksājumu karti

Ziedojuma summa
Ziedošanas biežums

3. Ar pārskaitījumu

Kam: Nodibinājums Ingunas Rožkalnes-Žubures Sirds Fonds
Reģ. nr.: 40008221407
Banka: AS Swedbank
SWIFT: HABALV22
Konts: LV88HABA0551038099451
Mērķis: Ziedojums un Kategorija (Dzīvnieki, Veselība, Transports)