Par fondu

Mērķi un tā dibinātāja

Fonda mērķi

Nodibinājums Ingunas Rožkalnes-Žubures sirds fonds ir dibināta 2014. gadā, kā bezpeļņas organizācija ar mērķi veicināt sabiedrības informētību par sirds slimībām slimībām, kā arī preventatīvajām darbībām, kuras ievērojot jebkurš Latvijas iedzīvotājs varētu dzīvot veselīgāk un izvairīties no iespējamās saslimšanas.

Nodibinājuma mērķis ir veikt labdarību un sabiedriskā labuma darbību veselības aprūpes veicināšanā un slimību profilaksē t. sk. materiāli atbalstīt pensionārus, trūcīgās personas, trūcīgās ģimenes un mazaizsargāto personu grupas, tādejādi dodot viņiem iespēju pilnvērtīgi saņemt nepieciešamos valsts nekompensētos medikamentus, higiēnas līdzekļus un uzturu, atbalstīt pasākumus sabiedrības veselības stāvokļa, fiziskās un sociālās vides uzlabošanā, lai novērstu sabiedrības veselības riska faktorus kā arī atbalstīt sabiedrības veselības veicināšanas un veselības stiprināšanas politikas vadlīniju izstrādi un attīstību un atbalstīt pasākumus īstenojot sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas veselības aprūpē un sociālajā sfērā. Nodibinājuma mērķis ir atbalstīt piekļuvi informācijai par jautājumiem, kas skar veselības aprūpes uzlabošanas iespējas, veselības riska faktoriem un to novēršanas pamatprincipiem, nodrošināt individuālu pieeju ikvienam sabiedrības loceklim, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku, efektīvāku veselības aprūpi un slimību profilaksi,atbalstīt pasākumus izstrādājot un īstenojot tālākizglītības un pilnveides programmas, kā arī organizējot seminārus, kursus, lekcijas, konferences un citus pasākumus, kas vērsti uz sabiedrības veselības aprūpes un slimību profilakses veicināšanu. Nodibinājums līdzdarbojoties medicīnas tūrisma attīstībā , nodrošinās tā pieejamību ikvienam.

Nodibinājums, pateicoties aktīvajai darbībai sabiedrības labā, ir saņēmusi sabiedriskā labuma guvēja statusu.

Līdz šim brīdim Ingunas Rožkalnes – Žubures Sirds fonds sadarbībā ar Latvijas Ārstu biedrību laidis klajā informatīvu padomu ceļvedi „Ieklausies savos sirdpukstos”. Tajā apkopoti kardiorehabilitācijas ārstu ieteikumi sirds slimniekiem, kas pēc infarkta jāievēro cilvēkam, lai varētu nodzīvot garu un kvalitatīvi piepildītu mūžu. Mediķi uzsver, ka sirds slimnieku veiksmīgas rehabilitācijas pamatā ir kustības, slikto ieradumu atmešana, pareizs uzturs un regulāra atbilstošu zāļu lietošana. Ingunas Rožkalnes – Žubures veidotais informatīvais izdevums „Ieklausies savos sirdpukstos” tika izdots 7000 eksemplāros un BEZMAKSAS ir pieejams ģimenes ārstu privātpraksēs. Kopš aprīļa mēneša fonda ietvaros ir uzsākta akcija par pieejamu kardiologa bezmaksas konsultāciju pensionāriem ar izbraukuma akcijām Latvijas pilsētās un novados.

Fonda dibinātāja

 

Inguna Rožkalne–ŽubureInguna Rožkalne–Žubure – ārste kardioloģe. 1988. gadā beigusi Rīgas Medicīnas institūtu. No 1988. līdz 1990. gadam strādājusi par pasniedzēju Rīgas 5. medicīnas skolā. No 1990. līdz 2008. gadam strādājusi P. Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā. 1996. gadā sākusi strādāt par ārsti internisti VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari”. 1999. gadā ieguvusi kardiologa sertifikātu un sākusi vadīt Pieaugušo internās rehabilitācijas programmu NRC “Vaivari”. No 2002. gada strādājusi Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības katedrā. Kopš 2010. gada kardiologa privātprakse, kas pašlaik atrodas Jūrmalā, sanatorijas „Belorusija” telpās.
Kopš 1999. gada Latvijas Kardiologu biedrības biedre un kopš 2000. gada Eiropas Kardiologu asociācijas biedre.

Kur mēs esam bijuši

Kur mēs esam bijuši karte

Tuvākie notikumi

Kardiorehabilitācijas ārsta ieteikumi sirds slimniekam

Lejupielādē bezmaksas bukletu

Meklē mūs arī