Atsauksmes

Visi seniori, kas tika uz konsultāciju pie kardioloģes Ingunas Rožkalnes-Žubures Jelgavas Pensionāru biedrībā, atzinīgi novērtēja dakteres personīgo attieksmi pret katru pacientu, profesionālās zināšanas, ar kurām dalījās, iesakot piemērotāko risinājumu konkrētajam gadījumam. Rādītājs, ka dakteres konsultācijas bija vērtīgas, ir ļoti lielā interese par iespēju uz šāda veida konsultāciju tikt daudziem citiem Jelgavas Pensionāru biedrības senioriem. Pateicamies par iejūtību un atbalstu un protams, ka ceram uz jaunu iespēju šādai konsultācijai.
Jelgavas Pensionāru biedrības priekšsēdētāja – Ilga Antuža

Mārupes novada DSPC “Piņķi” apmeklētāji pateicas par dr.I.Rožkalnes-Žubures sniegto bezmaksas kardiologa konsultāciju. Pieņemšanas laikā izrādīto sirsnīgo attieksmi un ieinteresētību, kā vietējiem, tā Ukrainas iedzīvotājiem.

DSPC "Piņķi" klientu vārdā Inguna Upmane

Liels paldies ka esat!

Ilze

Carnikavas novada senioru biedrība “Senči” izsaka vislielāko pateicību kardioloģei Ingunai Rožkalnei-Žuburei par sniegto bezmaksas konsultācijas mums.

Ar cieņu,

Ilga Barona

Mīļš paldies par doto iespēju mums grūtā un sarežģītā brīdī saņemt skaidrojošu atbalstu!

Paldies Ingunai Rožkalnei-Žuburei par bezmaksas konsultācijām, par skaidrojumiem, sirsnību un pacietību, par doto iedrošinājumu, kas deva ticību, ka mūsu sirdis vēl kādu laiciņu var būt draugos ar mums!

Lai jūsu kolektīvam veicas jūsu svētīgajā darbā!

Olaines novada Biedrības “Pīlādzis” pensionāru vārdā

Rasma Upmale

Mārupes novada DSPC “Babīte” apmeklētāji izsaka sirsnīgo PALDIES kardioloģei Ingunai Rožkalnei-Žuburei par sniegto bezmaksas konsultāciju apmeklētājiem un atbalstu Ukraiņu iedzīvotājiem.

Liels paldies Sirds fondam un dr.I.Rožkalnei-Žuburei par atsaucību un bezmaksas konsultācijām Covid-19 pandēmijas laikā. Ņemot vērā, ka daudziem pacientiem pēc pārslimotās infekcijas parādījās kardioloģiska rakstura sūdzības, viņas konsultācijas bija neatsveramas pacientu tālākai rehabilitācijai. Paldies par operativitāti un palīdzību.

Ar cieņu,
arodslimību ārste

Rita Elce

Vēlējos pateikties Jums Daugmales pensionāru vārdā par profesionālu konsultēšanu, par laipnu attieksmi, par operatīvu rīcību, gadījumos, kad tas bijis nepieciešams.

Lai Jums viss izdodas!
Veselību Jums un Jūsu pacientiem!

Cerot arī uz turpmāku sadarbību,

Daugmales pensionāri

Atsauksmes

6 + 15 =