Viesu grāmata

Mīļš paldies par doto iespēju mums grūtā un sarežģītā brīdī saņemt skaidrojošu atbalstu!

Paldies Ingunai Rožkalnei-Žuburei par bezmaksas konsultācijām, par skaidrojumiem, sirsnību un pacietību, par doto iedrošinājumu, kas deva ticību, ka mūsu sirdis vēl kādu laiciņu var būt draugos ar mums!

Lai jūsu kolektīvam veicas jūsu svētīgajā darbā!

Olaines novada Biedrības “Pīlādzis” pensionāru vārdā

Rasma Upmale

Labdien!
Vēlējos pateikties Jums Daugmales pensionāru vārdā par profesionālu konsultēšanu, par laipnu attieksmi, par operatīvu rīcību, gadījumos, kad tas bijis nepieciešams. (Piemēram, ātrās neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu, kad pacientei tas bijis nepieciešams).

Lai Jums viss izdodas!
Veselību Jums un Jūsu pacientiem!

Cerot arī uz turpmāku sadarbību,

Daugmales pensionāri

Carnikavas novada senioru biedrība “Senči” izsaka vislielāko pateicību kardioloģei Ingunai Rožkalnei-Žuburei par sniegto bezmaksas konsultāciju mums.

Ar cieņu

Ilga Barona

Atsauksmes

9 + 3 =

Kur mēs esam bijuši

Kur mēs esam bijuši karte

Tuvākie notikumi

Kardiorehabilitācijas ārsta ieteikumi sirds slimniekam

Lejupielādē bezmaksas bukletu

Meklē mūs arī